Antik Dünya`Da Bazı Dinlerde Görülen Vahşi Uygulama Çocuk Kurbanı

Antik Dünya`Da Bazı Dinlerde Görülen Vahşi Uygulama Çocuk Kurbanı

Antik-Dünyada-bazi-Dinlerde-görülen-vahşi-uygulama-Çocuk-Kurbanı-2

Çocuk kurbanı antik dünyada bazı dinlerde görülen vahşi bir uygulamadır. Bir pagan tanrıya, genellikle bereket ve çoğalma ile ilgili bir tanrıya ibadet için yapılmıştır. Azteklerde, İnkalarda ve güney ve orta Amerika’daki diğer bazı toplumlarda vardır.

Çocuk kurbanı antik dünyada bazı dinlerde görülen vahşi bir uygulamadır. Bir pagan tanrıya, genellikle bereket ve çoğalma ile ilgili bir tanrıya ibadet için yapılmıştır. Azteklerde, İnkalarda ve güney ve orta Amerika’daki diğer bazı toplumlarda vardır. Avrupa’da Druidlerde de çocuk kurbanı vardır. Kuzey Afrika’da ise Kartaca şehrinde Fenike’den alınan Ba’al Hammon isimli tanrı için çocuk kurban edilmiştir. Pek çok Romalı yazar bu barbarca uygulamadan bahseder.

Eski Ahit antik dönemde kurban edilen çocuklarla ilgili olarak Molek’ten bahseder. Ammonilerin ve Kenanlıların kutsal kabul ettiği, koruyucu bir baba figürü olarak görülen tanrı Molek adına çocuk kurban edilmiştir.

Molek bronzdan yapılmış bir heykel biçimde, ısıtılmış ve dışarı doğru açık kolları ile tasvir edilir. Kurban edilecek çocuk ya bu ısıtılmış kollara koyulur, ya da bu kolların altında bulunan ateşe atılır. Molek’e tapınmanın Kudüs yakınındaki Hinnom Vadisi’nde yaygın olduğu kabul edilir. Eski Ahit’te bu vadi cehennem ile ilişkilendirilir. Bu vadi ayrıca Baal’e çocuk kurban etmekle de ilişkilendirilir. Yeremya 19:5-6’da şöyle geçer:

bazı-dinlerde-çok-kurban-etmek

“Çocuklarını ateşte Baal’a kurban etmek için tapınma yerleri kurdular. Böyle bir şey ne buyurdum ne sözünü ettim ne de aklımdan geçirdim. Bundan ötürü buranın artık Tofet ya da Ben-Hinnom Vadisi değil, Kıyım Vadisi diye anılacağı günler geliyor, diyor RAB.” 

Yine Eski Ahit’te Tanrı İsrail’in çocuk kurban etmesini ve Molek’e tapmasını yasaklar. Levililer 20:2-5’te şöyle geçer:

“İsrail halkına de ki, ‘İsrailliler’den ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuklarından birini ilah Molek’e sunarsa, kesinlikle öldürülecek. Ülke halkı onu taşlayacak. Kim çocuğunu Molek’e sunarak tapınağımı kirletir, kutsal adıma leke sürerse, ona öfkeyle bakacağım. Onu halkımın arasından atacağım. Adam çocuğunu Molek’e sunar da, ülke halkı bunu görmezden gelir, onu öldürmezse, adama ve ailesine öfkeyle bakacağım. Hem onu, hem de bana ihanet edip onu izleyerek Molek’e tapanların hepsini halkımın arasından atacağım.”

Yine Eski Ahit’in başka bir yerinde Manaşşe isimli kötü bir kralın kendi oğlunu kurban olarak sunduğu (2. Krallar 21:6) anlatılır. Bunun dışında Ahaz isimli kralın da Tanrı’nın kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğullarını ateşte kurban ettiği ( 2. Tarihler 28:1-4) anlatılır. Yahuda halkının da bu günahı işlediği (Yeremya 32:35) geçer ve 36’da Babil esaretinin bir sebebi olarak çocuk kurbanı gösterilir.

Eski Ahit’in Yaratılış bölümünün 22. kısmında Hz. İbrahim’in oğlu İshak’ı kurban etmeye kalkıştığı anlatılır. Yahudi inancına göre kurban edilecek bu çocuk İslam inancında olduğu gibi İsmail değil İshak’tır. Bu olay ile Tanrı’nın aslında İbrahim’in sadakatini ve inancını test ettiği, onu durdurduğu ve kurban etmesi için bir koç gönderdiği anlatılır.

Çocuk kurbanı nadir de olsa günümüzde bazı ilkel toplumlarda maalesef uygulanmaktadır. Bunu vahşi uygulamanın bir örneği Uganda’dır. Bu ülkede yerli büyücü doktorlar iyi şans getirmesi için ya da kötü ruhların kovulması için insan kurban edilmesini söylemektedir. Özellikle son yıllarda pek çok çocuk kurban edilmek için kaçırılmış ve organları parçalanmış bir halde bulunmuştur.

Yorum
Paylaş

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Show Buttons
Hide Buttons